top of page

Kapisanan ng Wika sa Klase ng Hapon

(Silid-aralan ng Hapon  Wika)

Japanese language class Kotoba no Kai Nagoya City
Header 02_edited_edited.png

pansinin

◆ 2021.08.08

Lumikha ng isang pindutan ng application

Ginawa ko.

◆ Ang susunod na aralin

Ang 9 ay 1 (Tsutachi).

◆ Gagawa kami ng mga aralin nang harapan.
(Taimen: mga klase sa personal na tao)

Si Basho ay E-Able Nagoya.

Maaari mo ring gamitin ang zoom.

◆ magandang gabi ang Agosto.

  • Facebook

Ngayon

Kalendaryo (2021)

 Mga Eksena ng mga Aktibidad

Header 03_edited.png
bottom of page