top of page
Silid-aralan ng magulang-anak.png
Silid-aralan ng magulang at anak 02.png
Paaralan ng mga Salita ng mga Bata
Silid-aralan ng magulang at anak 03.png
Silid-aralan ng magulang at anak 06.png

Wala pang 3 taong gulang

tungkol sa mga bata

ang gusto kong malaman

​Kahit ano!

​Kuni Oyako Hana

​Japanese

​Matanda      Nihongo Japanese

               

Maaari kang makipag-usap sa mga magulang at mga bata mula sa iba't ibang bansa.

Maaari mong malaman ang tungkol sa pagpapalaki ng bata sa Japan.

Ang mga matatanda ay maaaring mag-aral ng Japanese.

Ang mga bata ay maaaring maglaro ng mga laruan.

bottom of page