top of page

① Subway (Chikatetsu)

Meijosen

"Nasa Higashi Betsuin kami.

Tumatagal ng 3 minuto (3 puns) mula sa Exit 1 (1 Bandekuchi) patungo sa silangan (Higashi).

 

② Bus

Showa patrol system (Showa Junka Ito)

Nasa "Oicho" kami.

Nasa harap ito ng hintuan ng bus.

③ Kotse

Lugar ng paradahan (49 kotse) 49 kotse (49 dai)

* 30 minuto o higit pa (30 minuto)

   Isang beses (1) 300 yen (300 yen)

Mga salitang Chizu
Kotobachan02.png
bottom of page