top of page

​Klase ng Lipunan sa Wika

Paglalarawan 01.png
Paglalarawan 02.png
①.png
Nagoya Word Kai Japanese Survival
②.png
Nagsisimula sa Word Meeting ①
③.png
Nagoya Japanese Language Association Shokyu②
④.png
Word Meeting Intermediate
⑤.png
Kotoba no Kai Advanced
⑥.png
Kotoba no Kai N1, N2, paghahanda sa pagsusulit
⑦.png
Kotoba no Kai Kanji
bottom of page